Sịp Nhật đùi

  • Giá 24.000 VNĐ
  • Sản phẩm mới Sản phẩm mới

Bảng giá sỉ:

 

   Số Lượng SP       Trên 10      Trên 50      Trên 100
   Đơn giá/1SP       26.000đ      25.000đ       24.000đ


IMG_20160519_224444

Sịp nhật đùi

Facebook Comments