Sịp Nhật chéo

  • Giá 18.000 VNĐ
  • Sản phẩm mới Sản phẩm mới

Bảng giá sỉ

   Số Lượng SP       Trên 10      Trên 50      Trên 100
   Đơn giá/sp       20.000đ      19.000đ       18.000đ

 

Sịp nhật chéo

Facebook Comments